Logo DRK
foto

De Ruwe Kassei

De maçonnieke stemtest

U gaf een negatief antwoord op vraag 6

Bestaat God?


Onze commentaar:

U behoort wel tot een kleine minderheid.
De overgrote meerderheid van de 6 miljard medemensen gelooft stellig aan een persoonlijke, scheppende God die hun leven zin geeft en bepaalt wat goed en kwaad is. Als God niet bestaat, erkent U dan ook geen absolute morele normen?Einde van de maçonnieke stemtest

De maçonnieke stemtest die u net uitgevoerd hebt, probeert op speelse wijze de essentie van de vrijmetselarij te vatten: door middel van symboliek en rituelen werken aan jezelf én samen met allen die voor dezelfde waarden staan, werken aan een wereld met meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.
De persoon, die best kan inschatten of U enige affiniteit met de ideeën en idealen van de Vrijmetselarij vertoont, bent Uzelf. Op U komt het aan!
Welke criteria de loge De Ruwe Kassei gebruikt om mensen te selecteren kunt U aan de hand van deze website ruimschoots te weten komen.
Zoals in de Bijbel staat: "klop, en U zal worden opengedaan".

Terug naar de pagina over lidmaatschap bij De Ruwe Kassei...

Terug naar home pagina Terug naar pagina over lidmaatschap Terug naar pagina De Ruwe Kassei Terug naar paginabegin

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.