Logo DRK
foto

Verdieping Verheldert

Homepagina van de loge De Ruwe Kassei

Welkom van de Voorzittend Meester

Waar zijn we mee bezig ? Is het zó dat mensen leven ?
Maçonnerie is een rustpunt, verwondering voor hetgeen waar we mee bezig zijn, een bevraging, een weg. Een weg die we niet alleen willen bewandelen, maar samen met maçons van andere loges en obediënties, samen met al wie streeft naar meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, ingewijd of niet.

Het tracé van de weg ligt niet vast: er komen geen absolute waarheden voor in onze stichtingverklaring en onze statuten zijn gemakkelijk te wijzigen, zodat wie er later bijkomt een gelijke inbreng kan hebben bij het bepalen van de richting.

Aan de kant van de weg staat een loods. Daar kappen we aan de steen. Voor ons is het in de tempel dat het maçonniek gebeuren zich voltrekt. Bij ons gaat het om maçonnieke productie eerder dan maçonnieke consumptie. Wij willen door en in de tempelwerkzaamheden de bijzondere band aantrekken die broeders en zusters van eenzelfde werkplaats bindt. Wij stellen belang in hetgeen waarmee onze zusters en broeders bezig zijn in het leven en in hetgeen ze persoonlijk meemaken.

Broederlijkheid is geen navelstaren: wij zijn gewonnen voor meer openheid en de Europese dimensie van het Grootoosten van Luxemburg met werkplaatsen in Luxemburg, België, Duitsland en Nederland spreekt ons aan.

"Verdieping, verheldert" is onze leuze. Maar bewustwording zonder impact is niet zinvol; het is de bedoeling de maçonnieke reflectie te vertolken in een persoonlijk engagement. Bij onze activiteiten hebben wij dan ook tegelijk aandacht voor het symbolische als voor het maatschappelijk gebeuren.

De vraag stelt zich: waar zijn we mee bezig?
Dit is de echte uitdaging voor de loge De Ruwe Kassei. Zo velen hebben zich reeds de erfgenamen van de kathedraalbouwers genoemd, maar wie heeft ooit de erfenis van de eenvoudige kasseilegger opgeëist?

Wij hebben iets dat we koesteren en dat we met u willen delen.
Vandaar deze website. Aarzel niet om te of ons te .

De Voorzittend Meester van de loge De Ruwe Kassei.
29 december 2006.

Terug naar paginabegin


Recent bijgevoegde pagina's

Het geheim van de vrijmetselarij

Er zijn stapels boeken volgeschreven over het grote geheim dat vrijmetselaars zouden koesteren en bewaken. Dit artikel licht een tipje van de sluier op.
Meer...

Terug naar paginabegin


Geschiedenis van De Ruwe Kassei

Het hoe en waarom van het oprichten De Ruwe Kassei en een beknopte geschiedenis van haar tweejarig bestaan leest u hier.
Meer...

Terug naar paginabegin


Vrijmetselarij als initiatiek genootschap

Waarom zoeken mensen aansluiting bij de vrijmetselarij?
Meer...

Terug naar paginabegin


Optimisme: kenmerk van de vrijmetselaar?

Is het voluntarisme van Verhofstadt een voorbeeld voor de vrijmetselaar?
Meer...

Terug naar paginabegin


De vrijmetselaarstempel

Artikel dat reflecteert over wat een vrijmetselaarstempel is en er op een poëtische manier een aantal aspecten van belicht.
meer...

Terug naar paginabegin


Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid

Op deze pagina gaat het over de fundamentele doelstellingen van de vrijmetselarij. Wat betekenen deze begrippen voor vrijmetselaars en hoe gaan we er mee om.
Meer...

Terug naar paginabegin

Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.