Logo DRK
foto

Vrijmetselarij

Anti-vrijmetselarij: Het Vlaams Belang

VB tegen de adogmatische, vooruitstrevnde vrijmetselarij: "Honi soit qui mal y pense"

“Het Vlaams Belang vestigt er de nadruk op dat het geen enkel probleem heeft met de werking van de ‘reguliere’ loges of met de vrijheid van vereniging. Maar de praktijk waarbij de ‘irreguliere’ loges in België politiek, media en gerecht trachten te beïnvloeden kan niet langer genegeerd worden; die praktijk wordt trouwens ook veroordeeld door de reguliere vrijmetselarij in Groot-Brittannië en de VS.”
Uit de website van het Vlaams Belang.

Wat het Vlaams Belang natuurlijk écht tegen de borst stuit is dat deze loges ijveren voor meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid onder álle mensen, zonder onderscheid van nationaliteit, ras of geslacht. Onze principes staan haaks op de stellingen van deze partij, vandaar de frontale aanval op de adogmatische vrijmetselarij in de beste traditie van vooroorlogs extreem-rechts.

Ter attentie van de lezer : “Irreguliere loges” worden zo genoemd door de Grootloge van Engeland omdat ze zich aan haar jurisdictie onttrokken hebben. Deze irregulieren behoren tot de liberale, adogmatische, continentale Vrijmetselarij die (meestal) niet werkt tot meerdere eer en glorie van de “Opperbouwmmeester van het Heelal”. De meeste van haar leden zijn dan ook atheïstisch of agnostisch en niet “deïstisch” zoals in de “reguliere” loges. De obediënties Grootoosten van Luxemburg, Grootoosten van Frankrijk, Grootoosten van Belgie, Le Droit Humain, Vrouwengrootloge van Belgie, Grootloge van Belgie zijn –in deze zin – “irregulier” maar zij koesteren deze titel als een geuzennaam.
Lees de Privacy Policy en de disclaimer van De Ruwe Kassei.
Copyright © 2006-2007 De Ruwe Kassei.